eca
SECRETARIA
+34 902 404 072
info@congresbicicat.org
CATALÀ | ESPAÑOL | ENGLISH | FRANÇAIS
bici BENVINGUDA PRESENTACIÓ PROGRAMA INSCRIPCIONS COM ARRIBAR COMUNICACIONS STANDS sombra
Comunicacions

pdf Call for Papers

El Congrés convida a la presentació d’experiències i estudis dels que tots podem treure profit.
El 15 d’abril per la tarda es desenvoluparan dos tallers simultanis, un sobre infraestructures urbanes i l’altre d’interurbanes. Diferents ponents nacionals i internacionals moderaran aquests tallers.

Tema: Infraestructures

Els últims anys ha hagut una proliferació important en la construcció d’infraestructures destinades a la bicicleta, tant en l’àmbit urbà com en l’interurbà. El impuls en l’ús d’aquest mitjà de transport ha suposat la necessitat de destinar esforços al disseny d’aquest tipus de construccions, així com altres aspectes derivats.

Contingut
Resum en format només de text (no ha d’incloure ni gràfics ni fotografies) en que s’explicarà breument el contingut de la comunicació. La temàtica haurà d’estar relacionada amb les Infraestructures relatives a la bicicleta:

Infraestructures Urbanes:
- Propostes i solucions per a la pacificació del trànsit: carrils bici, zones 30, carreteres compartides, parcs…
- Senyalització: senyalització lluminosa, pintura horitzontal, semàfors, gestió d’interseccions, encreuaments, bike station, mobiliari…

Infraestructures Interurbanes:
Sòls, paviments, senders ciclistes, vies verdes, camins naturals, carreteres compartides…
Túnels, ponts i passarel·les, passos subterranis, anillo verde…

Característiques formals
Màxim un full DIN A4, aproximadament 300 paraules
Idiomes: català, castellà, anglès o francès

Enviament
Enviar el resum com a document adjunt al correu electrònic info@congresbicicat.org abans del dia 20 de març de 2010, a les 12.00 hores del migdia. Fins l’1 d’abril es contestarà totes les sol·licituds tant si han estat seleccionades com si no ho han estat. En aquest enviament s’especificarà el termini per fer arribar la versió completa de les ponències.

NOTICIES | DOCUMENTACIÓ | ACTIVITATS | ESDEVENIMENTS | ENLLAÇOS | CONTACTE
pàgines web